Stowarzyszenie „WITUŚ” pragnie z całego serca podziękować wszystkim naszym Partnerom – przedsiębiorstwom oraz osobom prywatnym, dzięki którym możemy realizować główne cele Stowarzyszenia.

To dzięki Waszemu wsparciu, integrujemy lokalną społeczność oraz dbamy o jej bezpieczeństwo, troszczymy się o zabytki i porządek naszej pięknej, małej ojczyzny aby pozostawić ją kolejnym pokoleniom w jak najlepszej kondycji.
Raz jeszcze dziękujemy Wam za bezinteresowną pomoc i obiecujemy, że będziemy działać na rzecz naszej społeczności do „końca świata i jeden dzień dłużej”.

Członkowie Stowarzyszenia „WITUŚ”