Sprzątanie Parku Przyklasztornego – II etap

  • · 12 kwietnia 2017 ·

Wraz z nadejściem wiosny, Członkowie Stowarzyszenia Wituś wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej w Witowie rozpoczęli II etap sprzątania Parku Przyklasztornego. Pracy nie brakowało – oczyszczono Park z nagromadzonych przez zimę śmieci, uprzątnięto uschnięte liście i gałęzie drzew, zrekultywowano ziemię i zasadzono nową trawę. Niecierpliwie czekamy na lato kiedy nasz Park pięknie zazieleni się i stanie się jedną z atrakcji naszej miejscowości.

Oprócz wyglądu fizycznego Parku, zadbaliśmy również o jego historię. W Parku dzięki wsparciu Pana Burmistrza Wojciecha Ostrowskiego pojawiła się nowa tablica, na której znajduje się rys historyczny Parku opracowany przez naszego kolegę, Historyka i lokalnego Radnego RM w Sulejowie Pana Pawła Wąsa, który już po raz kolejny przybliżył nam historię naszej wsi. Rysunek Parku wykonała młoda i utalentowana mieszkanka Witowa Kolonii Aleksandra Szydlik.

Nasz Park powoli przechodzi metamorfozę. Przed nami daleka droga, aby przywrócić jego dawny wygląd i świetność. Niemniej jednak mocno wierzymy w to, że dzięki pracy, zaangażowaniu i wsparciu mieszkańców wsi oraz władz naszej gminy stanie się to możliwe.

Serdeczne podziękowania składamy Pani Dyrektor Katarzynie Drańskiej, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Witowie oraz wszystkim mieszkańcom naszej wsi, którzy pomagali w sprzątaniu Parku.

http://www.spwitow.pl/kronika.html