Przejścia dla pieszych

  • · 10 lutego 2016 ·

Przejścia dla pieszych

Bezpieczeństwo mieszkańców naszej wsi, a w szczególności dzieci w drodze do pobliskiej Szkoły Podstawowej jest zadaniem priorytetowym Stowarzyszenia „WITUŚ” – które w związku z tym, podjęło starania w celu dokończenia budowy brakującego fragmentu chodnika oraz namalowania przejść dla pieszych na odcinku drogi w pobliżu Szkoły.

Podjęta inicjatywa jest tym bardziej cenna, iż w ostatnim czasie obserwujemy w naszej wsi natężony ruch na trasie Piotrków-Sulejów, co powoduje, iż część kierowców szukając objazdu lub najkrótszej drogi dojazdu, przejeżdża przez naszą wieś, tym samym zwiększając ilość wypadków drogowych.

Mamy nadzieję, iż nasza inicjatywa spotka się ze zrozumieniem kierowców, którzy będę respektować namalowane przejścia dla pieszych.

Przejścia dla pieszych zostały ukończone i oddane do użytku w dniu 05.02.2016. Cieszymy się, że Pan Burmistrz Wojciech Ostrowski wspiera inicjatywy mieszkańców.